به مناسبت روز کارمند بررسی می شود؛

نقش هویت بخشی در ایجاد رضایت شغلی کارمندان / وقتی مدیران ورزش اختیار تصمیم گیری ندارند

هویت بخشی، هویت سازی و ایجاد انگیزش سازمانی به عنوان موتورهای محرک اعتلا و پیشرفت یک نهاد است اما آنچه مهمتر است هویت بخشی فردی و درون سازمانی جهت ایجاد رضایت شغلی و شکوفایی توانایی در مدیران و کارمندان جز است.

نقش هویت بخشی در ایجاد رضایت شغلی کارمندان / وقتی مدیران ورزش اختیار تصمیم گیری ندارند

به گزارش ارگ نیوز؛ هویت بخشی، هویت سازی و ایجاد انگیزش سازمانی به عنوان موتورهای محرک اعتلا و پیشرفت یک نهاد است اما آنچه مهمتر است هویت بخشی فردی و درون سازمانی جهت ایجاد رضایت شغلی و شکوفایی توانایی در مدیران و کارمندان جز است.

در واقع تحقق این نظریه مبتنی بر تحقق این گذاره است که هویت بخشی کل نسبت جز در شرایطی می تواند بخوبی تاثیر گذار باشد که همزمان این رویه از جز به کل نیز صورت گیرد و بالعکس لذا اختلال در عملکرد هر رویه به تنهایی می تواند عامل شکست در حصول به اهداف بالای یک مجموعه باشد.

باید تاکید کرد، سرپرستان، مدیران میانی و مدیران عالی عوامل اصلی شکلگیری هویت سازمانی و فردی در یک نهاد هستند؛ در واقع آنها هستند که می توانند از ایجاد اختلال در عملکرد یک مجموعه جلوگیری کنند یا خود مخل نظم باشند.

در اثر بی توجهی به همین عوامل است که بعنوان نمونه در شهر پهلوان پرور بم شنیده می شود حتی اختیار تصمیم گیری در خصوص انتخاب پیمانکار یک ورزشگاه نیز از مدیر شهرستانی گرفته می شود و اختیارات وی در حد یک مشاور نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و علی الاسف از سوی کارشناسان این عرصه ریشه همه مشکلات در تصمیمات و نوع نگاه مدیران کل ورزش استان خلاصه می شود.

از جمله عواملی که موجب تحقق این شیوه غلط مدیریتی می شود، مشکلاتی از قبیل عدم سیر تخصصی مدیران در رسیدن به مناسب عالی و در واقع بی توجهی به این مهم است به این معنا که چطور مدیری که تاکنون حتی یک عکس با لباس ورزشی از او دیده نشده می تواند مشکلات ورزش یک کشور را حل کند؟ یا چطور کارمندی که با رایانه آشنایی ندارد مسئولیت انفورماتیک یک اداره را بر عهده می گیرد!

والسّلام

نویسنده مطلب: .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.